Omkostninger

Hvilke omkostninger er der forbundet med investering i investeringsbeviser?

Når du sparer op i en investeringsforening, er du med til at betale foreningens omkostninger. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i omkostningsbegreberne. Som udgangspunkt er der to veje til information om omkostningerne, nemlig de "årlige administrationsomkostninger" og ÅOP (årlige omkosninger i procent). Du kan se vores omkostninger i tabellen nedenfor. Under tabellen har vi desuden beskrivet de enkelte omkostningstal. Læs mere om omkostningsbegebet i vores investeringshåndbog

Omkostninger
Afdeling Adm. omk. ÅOP, % Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Fonde 0,53 % 0,55 % 0,10 % 0,10 %
HøjrenteLande 1,33 % 1,48 % 0,50 % 0,50 %
HøjrenteLande Akk. 1,32 % 1,48 % 0,50 % 0,50 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 1,29 % 1,46 % 0,40 % 0,40 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,41 % 1,48 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande Mix 1,38 % 1,49 % 0,40 % 0,40 %
HøjrenteLande Valuta 1,36 % 1,41 % 0,25 % 0,25 %
International 1,00 % 1,09 % 0,15 % 0,15 %
Korte Obligationer 0,26 % 0,27 % 0,05 % 0,05 %
Mellemlange Obligationer 0,51 % 0,56 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,53 % 0,56 % 0,10 % 0,10 %
Virksomhedsobl. HY 1,21 % 1,38 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY 2017 1,06 % 1,23 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobl. HY 2019 0,96 % 1,27 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,20 % 1,39 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobligation IG 1,04 % 1,17 % 0,45 % 0,45 %
BRIK 1,67 % 2,57 % 0,49 % 0,49 %
BRIK Akk. 1,61 % 2,52 % 0,49 % 0,49 %
Danmark 1,34 % 1,48 % 0,22 % 0,22 %
Europa Ligevægt & Value 1,48 % 1,77 % 0,35 % 0,20 %
Fjernøsten 1,62 % 3,05 % 0,45 % 0,55 %
Fjernøsten Akk. 1,62 % 3,05 % 0,45 % 0,55 %
Globale EM-aktier 1,68 % 2,90 % 0,45 % 0,50 %
Globale EM-aktier Akk. 1,67 % 2,91 % 0,45 % 0,50 %
Latinamerika 1,63 % 2,50 % 0,42 % 0,42 %
SCANDI 1,44 % 1,88 % 0,30 % 0,30 %
Tyskland 1,52 % 1,76 % 0,25 % 0,25 %
USA Ligevægt & Value 1,43 % 1,71 % 0,20 % 0,20 %
Verden Ligevægt Value 1,46 % 1,76 % 0,29 % 0,24 %
Verden Ligevægt Value Akk 1,40 % 1,74 % 0,29 % 0,24 %
Aggressiv Akk 1,84 % 2,09 % 0,38 % 0,38 %
Aggressiv Udb 1,84 % 2,09 % 0,38 % 0,38 %
Balanceret Akk 1,43 % 1,54 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb 1,43 % 1,54 % 0,16 % 0,16 %
Konservativ Akk 1,03 % 1,09 % 0,11 % 0,11 %
Konservativ Udb 1,03 % 1,09 % 0,11 % 0,11 %
Vækstorienteret Akk 1,71 % 1,88 % 0,25 % 0,25 %
Vækstorienteret Udb 1,71 % 1,88 % 0,25 % 0,25 %

Forklaring af omkostningsbegreberne

Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.

Årlige omkostninger
I daglig tale også kaldet administrationsomkostninger. Der er tale om de omkostninger, som er nødvendige for at administrere Investeringsforeningen Sydinvest. Administrationsomkostningerne omfatter både de afdelingsdirekte omkostninger og fællesomkostningerne. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab må for hver afdeling ikke overstige 2% af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. Administrationsomkostningerne omfatter både de afdelingsdirekte omkostninger og fællesomkostningerne.

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år. Læse mere om her.

Emissionstillæg
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en afdeling. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.

Indløsningsfradrag
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en afdeling. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.

Tegningsprovision
I forbindelse med salg af vores investeringsbeviser har vores samarbejdspartnere en række opgaver - herunder især rådgivning, men også en del papirarbejde. Tegningsprovision dækker udgifterne til disse opgaver. Investeringsforeningen Sydinvest modtager ingen tegningsprovision.

Fokusnyhed

Største udbytteudbetaling siden 2010


Visninger: 1878

06. dec. kl. 10:00

Aktuelt fra Sydinvest

2 min. om Fjernøsten


Visninger: 109

13. dec. kl. 10:05