Balanceret Akk

Blandede fonde

2,81 %

Pr. 20/04/21 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749794

ÅOP

1,35 %

Indirekte omk.

0,11 %

Profil

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 57,5 % i obligationer, 35 % i aktier og 7,5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 50 % af fonden.

 • Porteføljemanager

Afkast

Afkast

Pr. 20/04/21 16:29

Afkast i dag: -0,42 %

Afkast i mar.: +2,37 %

År til dato: +2,81 %

Afkast og kurser pr. 20/04/21 16:29

Afkast i dag -0,42 %
Afkast ÅTD, % 2,81 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 122,41
Formue (mio.) 673 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/21

Afkast ÅTD, % 2,48 %
1 år 18,26 %
3 år 17,81 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20205,79 %0,000,000,000,00118,96
201910,63 %0,000,000,000,00112,55
2018-4,14 %0,000,000,000,00101,74
20173,37 %-0,000,000,00106,13
20162,67 %-0,000,000,00102,67

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Balanceret AkkAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden2,37 %2,48 %
Afkast i fondens benchmark2,18 %2,41 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

10000 kr

Pr. 01-04-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d5,77 %
Xtrackers S&P 500 ESG ETF4,27 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W Acc h3,73 %
Nordea 1 SICAV - Alpha 15 MA Fund3,49 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h3,43 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF2,79 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc2,61 %
1.00% DLR SDO St. 01.10.20242,51 %
0.39% DK Skibe St. 01.01.20242,51 %
iShares Core Euro Corporate Bond2,41 %
Antal værdipapirer i fonden: 155
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 35,37 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 14,38 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 11,95 %
Forbrugsgoder 1,67 %
Informationsteknologi 1,55 %
Industri 1,20 %
Finans 1,13 %
Sundhedspleje og personlig service 0,89 %
Telekommunikationsservices 0,74 %
Konsumentvarer 0,56 %
Materialer 0,47 %
Energi 0,44 %
Ejendomssektoren 0,26 %
Forsyning 0,13 %
Alternativ inv. 4,85 %
Alternativ inv. 4,85 %
Obligationer 54,97 %
Danske stats- og realkreditobl. 37,77 %
Virksomhedsobl. IG 8,07 %
Emerging Markets obl. 4,63 %
Virksomhedsobl. HY 4,50 %
Kontant 4,81 %
Kontant 4,81 %
I alt100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Balanceret Akk1,28 %1,35 %0.11 %0,16 %0,16 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/3-21

ISINDK0060749794
Fondskode6074979
Introduktionsdato14.11.2016
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,28 %
ÅOP1,35 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Andelsklasse formue(mio)668 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020118,96 DKK
Indre værdi marts 2021122,03
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden155
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)2,48 %
Standardafvigelse 1 år5,79
Standardafvigelse 3 år7,03
Sharpe Ratio (3 år)0,83