Konservativ Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

En nemt og overskuelig investering
Desværre betyder den lave danske rente, at man ikke får noget ud af at have pengene stående på indlånskonti. Priserne stiger fra år til år, og hvis ikke opsparingen også stiger i værdi, så mister man købekraft.

Derfor har vi lanceret denne fond, hvor du kan investere din opsparing lige meget om den er stor eller lille. Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge, og at investeringen samtidig passer præcist til dig og dit behov.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 90 % i obligationer og 10 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 25 % af fonden.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 20/04/18 15:36

Afkast i dag: -0,01 %

Afkast i mar.: -0,24 %

År til dato: -0,89 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,97 %-0,000,000,00103,38
20161,38 %-0,000,000,00101,38

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Konservativ AkkAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden-0,24 %-1,16 %
Afkast i fondens benchmark-0,26 %-0,68 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-04-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Nordea Kredit 01.10.20217,41 %
RD 10F22 01.04.20226,67 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc6,13 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20245,78 %
DLR Kredit RF 22 01.10.20224,48 %
Nykredit 13HJA 01.01.20213,92 %
iShares Core MSCI World3,78 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h3,73 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W Acc h3,21 %
Nordea Kredit 01.04.20212,78 %
Antal værdipapirer i afd.: 44
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 25% 50% 80% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 5,25 %
Kontant 5,25 %
Aktier 12,13 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 8,41 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 3,72 %
Obligationer 82,62 %
Danske stats- og realkreditobl. 69,38 %
Emerging Markets obl. 8,18 %
Virksomhedsobl. HY 3,16 %
Virksomhedsobl. IG 1,90 %
I alt 100,00 %

Geografifordelingen

Kontant 5,25 %
Kontant 5,25 %
Aktier 12,13 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 8,41 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 3,72 %
Obligationer 82,62 %
Danske stats- og realkreditobl. 69,38 %
Emerging Markets obl. 8,18 %
Virksomhedsobl. HY 3,16 %
Virksomhedsobl. IG 1,90 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Konservativ Akk1,07 %1,14 %0.11 %0,16 %0,16 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749604
Standardafvigelse 1 år1,14
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074960
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017103,38 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-1,16 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse sydinvest.dk/benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)267 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)
Forventet årlig omk.1,07 %
ÅOP1,14 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Forventet afkast pr. år2,20 % p.a.
Min. 1 års afkast-3,70 %
Max. 1 års afkast8,00 %
Antal værdipapirer i afd.44
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
IV. marts 2018102,18