Konservativ Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se flere nøgletal

Profil

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 90 % i obligationer og 10 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 20 % af fonden.

 

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 19/09/19 12:05

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i aug.: -0,01 %

År til dato: +3,72 %

Afkast og kurser pr. 19/09/19 12:05

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 3,72 %
Salg 105,00
Køb 105,30
Indre værdi 105,12
Formue (mio.) 260 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/19

Afkast ÅTD, % 3,76 %
1 år 2,23 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-1,96 %-0,000,000,00101,35
20171,97 %-0,000,000,00103,38
20161,38 %-0,000,000,00101,38

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Konservativ AkkAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden-0,01 %3,76 %
Afkast i fondens benchmark0,27 %3,80 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-09-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20245,96 %
321Eap24RF 24 093 01.04.20245,45 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc4,84 %
DLR Kredit RF 22 01.10.20224,12 %
BI Erhvervsejendomme A/S3,91 %
Nykredit A40 01.10.20403,37 %
iShares Core MSCI World3,28 %
Nordea Kredit 01.10.20503,10 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h3,03 %
Xtrackers Physical Gold ETC3,02 %
Antal værdipapirer i fonden: 63
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 3 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
Afkastforventningerne er før omkostninger.

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,92 %
Kontant 0,92 %
Aktier 10,30 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 6,65 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 3,65 %
Obligationer 79,72 %
Danske stats- og realkreditobl. 61,03 %
Emerging Markets obl. 8,19 %
Virksomhedsobl. IG 6,70 %
Virksomhedsobl. HY 3,80 %
Alternativ inv. 9,06 %
Alternativ inv. 6,04 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 3,02 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Konservativ Akk0,86 %0,90 %0.10 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749604
Standardafvigelse 1 år2,36
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074960
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018101,35 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)3,76 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)260 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.0,86 %
ÅOP0,9 %
Indirekte handelsomk.0.10 %
Antal værdipapirer i fonden63
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi august 2019105,16