Vækstorienteret Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Den positive udvikling på aktiemarkederne fortsatte i februar. Det globale aktieindeks steg 3,2 % og er nu steget 11,3 % i år målt i kr. Det er gået bedst for amerikanske aktier og især for de mindre og mellemstore aktier. De europæiske aktier kunne næsten følge med de amerikanske aktier, mens de japanske og aktier fra EM-landene generelt steg mindst i februar.
Det er nu meget sandsynligt, at Kina og USA indgår en aftale på handelsområdet, da begge lande melder om positive forhandlinger. Desuden fører den amerikanske centralbank nu en meget mere tålmodig og markedsvenlig pengepolitik, og det bekommer finansmarkederne godt.

De internationale renter forblev lave i februar, mens renterne på EM- og især kreditobligationer faldt yderligere på grund af de nye bløde pengepolitiske signaler fra USA.

Afkast: Afdelingen har klaret sig dårligere end benchmark i februar. Vores danske realkreditobligationer har gjort det godt i måneden i forhold til bencvhmark. Vores aktieinvesteringer har klaret sig dårligere end benchmark indenfor måneden, hvilket primært skyldes vores globale aktier.

Porteføljeudvikling: På obligationssiden har vi en undervægt på HY-obligationer, en lille undervægt i danske obligationer og en overvægt i EM-obligationer i forhold til benchmark. På aktiesiden har vi en neutral vægt i forhold til benchmark. Vi er overvægtet europæiske og Emerging Markets aktier og undervægtet japanske aktier.

Udsigt: Efter en god start på 2019 venter vi en mere afdæmpet udvikling på finansmarkederne i resten af året. En del økonomiske nøgletal har skuffet på det seneste, så meget afhænger af om USA og Kina indgår en handelsaftale, som lever op til markedets forventninger. Tarifstigninger er sat i bero, men det kan blive svært at opnå enighed om andre punkter fx beskyttelse af patenter og intellektuelle rettigheder, så gnidningerne mellem de to lande vil givetvis fortsætte i lang tid fremover. Vi venter kun et mindre opadgående pres på obligationsrenterne i 2019.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 40 % i obligationer og 60 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 75 % af fonden.

 

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 21/03/19 16:13

Afkast i dag: +0,29 %

Afkast i feb.: +2,02 %

År til dato: +8,46 %

Afkast og kurser pr. 21/03/19 16:13

Afkast i dag 0,29 %
Afkast ÅtD, % 8,46 %
Salg 110,05
Køb 110,40
NAV 110,23
Formue (mio.) 149 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/19

Afkast ÅtD, % 7,36 %
1 år 1,51 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-6,40 %-0,000,000,00101,63
20174,41 %-0,000,000,00108,59
20164,00 %-0,000,000,00104,00

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Vækstorienteret AkkAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden2,02 %7,36 %
Afkast i fondens benchmark2,15 %7,18 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo sidste måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-03-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc16,46 %
iShares Core MSCI World14,20 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF7,53 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d6,08 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h4,05 %
Real Kredit 01.10.20403,84 %
Bankinvest Engros Akk Danske Aktier KL2,84 %
RD 10F22 01.04.20222,78 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20242,72 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc2,59 %
Antal værdipapirer i fonden: 40
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,18 %
Kontant 0,18 %
Aktier 61,01 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 38,74 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 22,27 %
Obligationer 37,32 %
Danske stats- og realkreditobl. 26,21 %
Emerging Markets obl. 7,37 %
Virksomhedsobl. IG 2,11 %
Virksomhedsobl. HY 1,63 %
Alternativ inv. 1,49 %
Alternativ inv. 1,49 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Vækstorienteret Akk1,80 %1,87 %0.10 %0,17 %0,17 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749877
Standardafvigelse 1 år9,73
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074987
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018101,63 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)7,36 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)149 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,8 %
ÅOP1,87 %
Indirekte handelsomk.0.10 %
Forventet afkast pr. år5,70 % p.a.
Min. 1 års afkast-16,50 %
Max. 1 års afkast28,00 %
Antal værdipapirer i fonden40
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi februar 2019109,11