Vækstorienteret Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedskommentar

I december bredte der sig en rigtig sur stemning på aktiemarkederne med store kursfald til følge. Fx faldt aktiemarkedet i USA med 9,9 % målt i kr., og det globale aktieindeks faldt med 7,9 %.

Investorerne er nervøse for, at verdensøkonomien er på vej ind i en periode med lavere vækst, da flere tillidsindeks på det seneste har vist en svagere udvikling. Samtidig kan handelskrigen mellem USA og Kina trække i langdrag, og i UK frygter man konsekvenserne af en hård Brexit. Renterne er faldet i december, da investorerne har søgt i sikkerhed på obligationsmarkederne. 

Afkast: Afdelingen har klaret sig dårligere end benchmark i december. Vores højrenteobligationer har ikke helt kunnet følge med benchmark, men vores danske realkreditobligationer har gjort det fornuftigt i måneden. Vores aktieinvesteringer har klaret sig lidt dårligere end benchmark indenfor måneden, hvilket primært skyldes vores globale aktier.

Porteføljeudvikling: På obligationssiden har vi en undervægt på HY-obligationer, en lille undervægt i danske obligationer og en lille overvægt i EM-obligationer i forhold til benchmark. På aktiesiden har vi en neutral vægt i forhold til benchmark ved indgangen til 2019. Vi er overvægtet europæiske og Emerging Markets aktier og undervægtet japanske aktier.

Udsigt: Vi forventer, at de internationale aktiemarkeder vil klare sig bedre i 2019 end i 2018. Vi venter kun en mindre tilbagegang i væksten i verdensøkonomien, og USA og Kina finder en forhandlingsløsning på handelskrigen, så krisen ikke bliver yderligere forværret. Vi venter, at obligationsrenterne stiger i 2019.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 40 % i obligationer og 60 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 75 % af fonden.

 

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 23/01/19 12:04

Afkast i dag: +0,06 %

Afkast i dec.: -5,33 %

År til dato: 0,00 %

Afkast og kurser pr. 23/01/19 12:04

Afkast i dag 0,06 %
Afkast ÅtD, % 4,17 %
Salg 105,70
Køb 106,05
NAV 105,87
Formue (mio.) 145 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/19

Afkast ÅtD, % 0,00 %
1 år -6,40 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-6,40 %-0,000,000,00101,63
20174,41 %-0,000,000,00108,59
20164,00 %-0,000,000,00104,00

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Vækstorienteret AkkAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden-5,33 %-6,40 %
Afkast i fondens benchmark-4,72 %-3,03 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-01-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc15,69 %
iShares Core MSCI World14,77 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF7,04 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d5,69 %
Real Kredit 01.10.20403,69 %
RD 10F22 01.04.20223,01 %
BankInvest Globale Aktier KL2,96 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20242,95 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h2,84 %
Bankinvest Engros Akk Danske Aktier KL2,78 %
Antal værdipapirer i fonden: 39
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 2,23 %
Kontant 2,23 %
Aktier 60,75 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 38,39 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 22,36 %
Obligationer 35,41 %
Danske stats- og realkreditobl. 24,80 %
Emerging Markets obl. 5,91 %
Virksomhedsobl. IG 3,01 %
Virksomhedsobl. HY 1,69 %
Alternativ inv. 1,61 %
Alternativ inv. 1,61 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Vækstorienteret Akk1,82 %1,89 %0.12 %0,17 %0,17 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749877
Standardafvigelse 1 år7,93
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074987
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017101,63 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)145 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.1,82 %
ÅOP1,89 %
Indirekte handelsomk.0.12 %
Min. 1 års afkast-16,50 %
Max. 1 års afkast28,00 %
Antal værdipapirer i fonden39
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi december 2018101,63